Feature image Feature image Feature image
Berat Kandiliniz Kutlu Olsun Prof. Dr. Açık “Türkiye’nin En
Güçlü 50 İş Kadını” Listesinde
Miraç Kandiliniz Kutlu Olsun
Feature image Feature image Feature image
Prof. Dr. Açık, “Türkiye’ye İlham
Veren 48 Kadın” Arasında Yer Aldı
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin
104.Yılı Kutlu Olsun
Kadın İstihdamını Artırmadan
Sürdürülebilir Kalkınmadan Söz
Edemeyiz
  • Post
  • Post
  • Post
Copyright © 2019 | ELİKAD - Elazığ İş Kadınları Derneği