Feature image Feature image Feature image
TÜRKONFED’den AB'nin Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Yasasına Destek
Prof. Dr. Yasemin Açık ‘Kadın Kurucular
100’ Listesinde 9. Sıraya Yükseldi
Prof. Dr. Yasemin Açık, TÜRKONFED
Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Oldu
Feature image Feature image Feature image
Yasemin Açık Vakfı İlk Projesinde
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kadınları
Destekleyecek
Prof. Dr. Yasemin Açık Bir Kez Daha
TÜRKÇİMENTO Yönetimine Seçildi
Yasemin Açık Vakfı Deprem Bölgesinin
Sosyal Gelişimi İçin Proje Geliştirecek
  • Post
  • Post
  • Post
Copyright - 2019 | ELİKAD - Elazığ İş Kadınları Derneği