Misyonumuz

Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli, kişilik itibariyle saygın üyelerden oluşan bu derneğin, amacına uygun kadın girişimcileri desteklemek, nitelik ve sayılarını arttırmaktır. Bunları gerçekleştirme noktasında gücünü, kendi alanlarında uzman üyelerin, profesyonel yaklaşımlarından ve girişimci ruhundan alır. Cesaretli, lider, çağdaş, yenilikçi, özgüveni yüksek, yüzü bu dünyaya dönük, sosyal ve ekonomik anlamda üreten ve üretmek isteyen, ekonomik değer yaratan iş kadınlarını desteklemek ve yenilerini iş dünyasına kazandırabilmektir.

Copyright © 2019 | ELİKAD - Elazığ İş Kadınları Derneği