4.Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi'ne Destek
Feature image

Resimler

Elikad, Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği, Sağlık Bakanlığı, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi ve Fırat Üniversitesinin birlikte düzenlediği 4.Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresine destek verdi.


Elazığ İş Kadınları Derneğinin desteklediği ve katkı sağladığı, Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği, Toraks Derneği, Yeşilay Derneği gibi birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği 4. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi 0912 Haziran 2010 tarihleri arasında Elazığ'da yapıldı.Toplantıya çok sayıda bilim insanı ve konunun uzmanı katılarak bildiri sundu.Copyright © 2019 | ELİKAD - Elazığ İş Kadınları Derneği